GIVOVA è alla ricerca di un/una Sales Representative Polonia

La persona ricercata, riportando direttamente all’Internal Sales Manager, gestirà le molteplici attività di vendita orientandosi alla crescita del reparto commerciale in termini di profitto;

sarà suo compito mantenere e incrementare la produzione dei clienti già esistenti, sarà inoltre impegnato a sviluppare nuove opportunità commerciali.

Si richiede:

– conoscenza lingua polacca 

– elevata capacità di comunicazione e buone doti di gestione e negoziazione della clientela estera.

– approccio proattivo con spiccate attitudini al lavoro di squadra – visione strategica e programmatica volta alla gestione commerciale del cliente

– spiccata attitudine alla risoluzione di problemi

– residenti nella zona agro nocerino sarnese

 

 

 

 

GIVOVA poszukuje kandydatów na stanowisko: Sales Representative na rynek Polski

Kandydat jako Internal Sales Manager, będzie zarządzał pełnym cyklem sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju działu handlowego w kategoriach zysku; zadaniem kandydata będzie utrzymanie i rozwój pracy stałych klientów, ponadto będzie zajmował się rozwojem nowych możliwości handlowych.

Wymagane umiejętności:

  • Znajomość języka polskiego
  • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz umiejętności w zarządzaniu i negocjacji z klientami zagranicznymi.
  • Umiejętność pracy w zespole – koncepcja pracy oparta na strategii i planowaniu, skierowana na wspołpracę handlową z klientem zagranicznym.
  • Umiejętność rozwiązywania problemó

3 + 10 =

Print Friendly, PDF & Email
 
Lasciaci la tua mail per rimanere in contatto con GIVOVA.
Scoprirai tutte le nostre novità, le nostre promozioni e gli eventi che organizziamo direttamente nella tua mail.
Registrandoti autorizzi il trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Print Friendly, PDF & Email